Trang chủ

Agenda

HẾT HẠN ĐĂNG KÍ

Nội dung cột [Title]
Nội dung cột [Content]
Nội dung cột [Time]

HẾT THỜI GIAN ĐĂNG KÍ

Sự kiện diễn ra sau

00
00
00
00

Ngày

Giờ

Phút

Giây

Nội dung Webinar

01

Tác động của "làn sóng layoff" đối với các công ty công nghệ
Biến thách thức thành cơ hội

02

HR cần làm gì để "vượt sóng"

03

Câu chuyện thực tế

04

Sự kiện dành cho

Trưởng phòng nhân sự
/tuyển dụng

Giám đốc nhân sự

Chủ doanh nghiệp

Chuyên viên tuyển dụng cấp cao

Đăng kí tham dự sự kiện

ĐĂNG KÍ NGAY

Câu hỏi thường gặp

Sự kiện hiện mở cửa miễn phí cho người tham gia.

Sự kiện này có mất phí tham gia không?

Sự kiện mở cửa cho mọi đối tượng tham gia. Sau khi đăng ký tham gia sự, BTC sẽ gửi thư xác nhận đăng ký qua email cho anh chị.

Làm sao để biết tôi đủ điều kiện tham gia sự kiện này?

Thông tin người tham dự sẽ chỉ được sử dụng trong các hoạt động truyền thông sự kiện về sau của ITNavi và đối tác tổ chức sự kiện. Trong trường hợp người tham dự không có nhu cầu tiếp nhận thông tin từ đối tác sự kiện, vui lòng đề cập rõ trong form feedback sau sự kiện.

Thông tin, dữ liệu của tôi sẽ được bảo mật như thế nào?

Sau khi anh chị đã điền feedback của sự kiện, BTC sẽ gửi link record nội dung cho anh chị qua email.

Sau sự kiện, tôi có được nhận tài liệu record của sự kiện không?

Hotline: 036 830 840 (Ms. Giang)

FOLLOW US